Η μουσική παραγωγή είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Το μεγάλο δίκτυο συνεργατών που έχουμε αναπτύξει στο Final Sound σε συνδυασμό με την εξαιρετική εσωτερική ομάδα παραγωγής μας, κάνουν το Final Sound ικανό να φέρει εις πέρας σχεδόν οποιοδήποτε έργο που σχετίζεται με το αντικείμενο ήχος. Όπως στην ηχογράφηση, έτσι και στην παραγωγή, ο βασικός μας γνώμονας είναι η ποιότητα και η τελική αξία. Αν δεν ακούγεται καλά, δεν είναι Final.

Recording, Editing, Mixing, Mastering, Post Production, Sound Design, Conversion, Arrangement, Vocal Tuning, Talent Castings / Auditions, Voice Over, Session Musicians, Songwriting, Lyrics, Music Production Seminars, Drums / Guitar Lessons